uzdp

Обучение за експерти

На 05.02.2020 г. в гр. Благоевград бе проведено обучение за експерти от ЮЗДП ДП и неговите териториални поделения в сферата на възстановяване на приоритетни горски местообитания в защитени зони от […]

Виж още

ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА СЕМЕНА

Излезе от печат технически наръчник с информация за характеристики, добив, обработка, посев и съхранениена семена от целеви дървесни видове по проект LIFE16NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване природозащитния статус на приоритетни горски […]

Виж още

ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ „БЪДЕЩЕТО НА ГОРАТА“

Приключи работата по изготвяне на филмова продукция като част от дейностите по проекта, реализирана от Сдружение „Клуб Еделвайс“. Филмът „Бъдещето на гората“ представя проблемите свързани с опазването, устойчивото стопанисване и […]

Виж още

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ LIFE REFOREST

Югозападно държавно предприятие продължава усилията си за опазване на дивата природа и възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000. В следващите четири години предприятието в партньорство […]

Виж още

ТРЕТА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА НА ПРОЕКТА

В периода 29-30.10.2020 г. бе извършена третата мониторингова визита по проект LIFEFORHAB от страна на NEEMO EEIG – консорциума за мониторинг и оценка на проектите, финансирани по Програма LIFE на […]

Виж още

СТАРТИРАТ НОВИ ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА ЮЗДП

Два нови проекта, които ще се реализират с участието на ЮЗДП ДП, стартират в началото на м. септември 2020 г. „Природосъобразно горско стопанство – мултифункционални решения за променящите се гори […]

Виж още

РАБОТА В МРЕЖА С МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

ЮЗДП ДП кандидатства за финансиране с нова концепция за проект по Програма LIFE Nature 2020 с работно заглавие „Интегрирано управление на приоритетни горски местообитания по басейна на р. Струма в […]

Виж още
<nav class="navigation pagination" aria-label="Публикации"> <h2 class="screen-reader-text">Навигация</h2> <div class="nav-links"><span aria-current="page" class="page-numbers current">1</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/page/2/">2</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/page/5/">5</a> <a class="next page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/page/2/">Следващи</a></div> </nav>