септември 2020

СТАРТИРАТ НОВИ ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА ЮЗДП

Два нови проекта, които ще се реализират с участието на ЮЗДП ДП, стартират в началото на м. септември 2020 г. „Природосъобразно горско стопанство – мултифункционални решения за променящите се гори […]

Виж още