януари 2021

ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА СЕМЕНА

Излезе от печат технически наръчник с информация за характеристики, добив, обработка, посев и съхранениена семена от целеви дървесни видове по проект LIFE16NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване природозащитния статус на приоритетни горски […]

Виж още