юни 2018

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ

Избраният изпълнител по двете обществени поръчки за доставка на оборудване и консумативи, както и на напоителни инсталации за разсадниково производство на контейнерни фиданки за нуждите на ЮЗДП ДП започна доставката […]

Виж още