ноември 2020

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ LIFE REFOREST

Югозападно държавно предприятие продължава усилията си за опазване на дивата природа и възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000. В следващите четири години предприятието в партньорство […]

Виж още