март 2019

ВТОРА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТА

В периода 26-27.03.2019 г. наблюдаващият експерт от страна на Програма LIFE и консорциум NEEMO EEIG – Стоян Йотов – извърши мониторингова визита за оценка напредъка по изпълнение на проекта. В […]

Виж още

СТАРТИРА ЗАСЯВАНЕТО НА ФИДАНКИ

Започна работата по засяване на фиданки в контейнери в разсадника по проекта. В момента се пълнят и засяват контейнерни плати от иглолистни видове съгласно разработения план за производство за 2019 […]

Виж още

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНО ЗАСЯВАНЕ

В разсадник – с. Локорско стартира работата по обработка на събраните семена, които ще бъдат засети през пролетта на 2019 г. Събраните и съхранени през зимата семена от иглолистните видове […]

Виж още