май 2018

ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ

ЮЗДП ДП избра изпълнител за заснемане на филмова продукция по проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България“. Изготвянето на филмовата продукция […]

Виж още

ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

През м. април 2018 г. стартира изпълнението на дейност D.3, включваща извършването на оценка на социално-икономическото въздействие на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от […]

Виж още