септември 2018

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗСАДНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО

В разсадник Локорско бе проведено биологично обучение относно цикъла и спецификите на производството на фиданки от горскодървесни видове в контейнери. В рамките на 3 дни, пред участниците бе представена информация […]

Виж още