февруари 2019

НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ ПО ПРОГРАМА LIFE 2018

ЮЗДП ДП разработи втори мащабен проект за залесяване с цел възстановяване на горски местообитания, увредени от природни нарушения в Натура 2000 зони на територията на предприятието. Новото предложение за проект […]

Виж още