февруари 2021

Обучение за експерти

На 05.02.2020 г. в гр. Благоевград бе проведено обучение за експерти от ЮЗДП ДП и неговите териториални поделения в сферата на възстановяване на приоритетни горски местообитания в защитени зони от […]

Виж още