май 2020

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000

Югозападно държавно предприятие се присъединява към Европейския ден на мрежата Натура 2000, който се отбелязва днес в ЕС. Над 50% от територията на предприятието попада в защитени зони от европейската […]

Виж още