uzdp

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „МЕСТООБИТАНИЯ СВОБОДНИ ОТ ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ РАСТЕНИЯ”

На 28 ноември 2018 г., в комплекс „Дияна”, с. Труд, Пловдив се проведе обучение по проект LIFE16 NAT/BG/000856 „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения” относно горски местообитания 9560* и 9180* и […]

Виж още

ПОКЪЛНАХА ПЪРВИТЕ КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ

Първите контейнерни фиданки от черен бор, произведени с доставената от Югозападното държавно предприятие автоматизирана поточна линия, вече са факт. Топлото време през есента ускори покълването на заложените семена в пробната […]

Виж още

ЗАПОЧВАТ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Стартира изпълнението на възстановителните дейности за увредени горски местообитания, планирани в рамките на проекта на територията на целевите Натура 2000 зони. В момента текат дейностите по почистване и почвоподготовка за […]

Виж още

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗСАДНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО

В разсадник Локорско бе проведено биологично обучение относно цикъла и спецификите на производството на фиданки от горскодървесни видове в контейнери. В рамките на 3 дни, пред участниците бе представена информация […]

Виж още

ИЗГРАДЕНИ СА НАПОИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ В РАЗСАДНИК “ЛОКОРСКО”

Екип на шведската компания „Бьоркемар Констръкшън § Консултинг БСС Актиеболаг” ООД (BCC AB) приключи инсталирането на напоителните инсталации за разсадниково производство, предвидени по проекта. В рамките на сключения договор с […]

Виж още

ОРАНЖЕРИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ФИДАНКИ

Приключи изграждането на оранжерия за отглеждане на фиданки в разсадник “Локорско”. Оранжерията е с размери 12.5 х 81 м и ще бъде използване за покълване на фиданки от иглолистни видове […]

Виж още

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ

Избраният изпълнител по двете обществени поръчки за доставка на оборудване и консумативи, както и на напоителни инсталации за разсадниково производство на контейнерни фиданки за нуждите на ЮЗДП ДП започна доставката […]

Виж още

ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ

ЮЗДП ДП избра изпълнител за заснемане на филмова продукция по проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България“. Изготвянето на филмовата продукция […]

Виж още
<nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Публикации"> <h2 class="screen-reader-text">Навигация</h2> <div class="nav-links"><a class="prev page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/page/3/">Предишни</a> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/">1</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/page/3/">3</a> <span aria-current="page" class="page-numbers current">4</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/page/5/">5</a> <a class="next page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/author/uzdp/page/5/">Следващи</a></div> </nav>