юни 2019

ТЕРЕННО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

В периода 04-06.06.2019 г. бе проведено теренно посещение за обмяна на опит в областта на възстановяване на естествени гори в България. Посещението беше организирано от WWF България с цел да […]

Виж още

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТА

ЮЗДП ДП представи официално пред Агенцията за малки и средни предприятия на Европейската Комисия Междинен доклад, отразяващ напредъка по изпълнение на проект LIFEFORHAB за периода 18.09.2017 – 30.04.2019 г. Докладът […]

Виж още