ЮЗДП ОСИГУРИ НАД 10 000 КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ЗА ПРИРОДОЗАЩИТНИ ИНИЦИАТИВИ

По-малко от 7 месеца след откриването на поточната линия за автоматизирано производство на контейнерни фиданки в разсадник Локорско през април 2019 г, ЮЗДП ДП вече осигурява контейнерни фиданки за реализиране на редица природозащитни проекти и инициативи в България.

Подготовка на контейнерни фиданки от източен чинар за залесяване в държавен разсадник – с. Локорско

До момента над 10 000 контейнерни фиданки от черен бор, космат дъб, източен чинар, черна елша и бряст, произведени в разсадник Локорско, са предоставени за залесителни акции, организирани съвместно с наши партньори, медии и доброволци.

Над 430 000 контейнерни фиданки от 8 дървесни вида са произведени за по-малко от 7 месеца по проект LIFEFORHAB

На 30.10.2019 г. за WWF България бяха предоставени 4200 контейнерни фиданки, които ще бъдат залесени през тази есен с цел възстановяване на крайречни горски екосистеми в България. На 02.11.2019 г. край с. Локорско предстои залесителна акция на ДГС София с доброволци, фиданките за които също се предоставят от ЮЗДП ДП.

4200 фиданки от елша, чинар и бряст са готови за доставка на WWF, които ще ги залесят за възстановяването на крайречни гори в България

През месец ноември 2019 г. предстои провеждането на мащабни залесителни инициативи по проект LIFEFORHAB в Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП ДП, за които вече сме произвели над 400 000 контейнерни фиданки от важни дървесни видове с местен генетичен произход.

ЮЗДП ДП закупи специализирани инструменти за залесяване на контейнерни фиданки, които ще бъдат тествани по време на залесяванията през ноември 2019 г.

Някои от нашите партньори в залесителни кампании са WWF България, „Гората.бг – 100 000 садим гора”, БДЗП, BTV,  „Монди Стамболийски“ ЕАД, редица фирми и частни лица.

Фиданки от черна елша са готови за транспорт и засаждане с цел възстановяването на унищожени крайречни гори