СФОРМИРАН Е УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ПРОЕКТА

Първата работна среща на Управителния комитет на проекта се проведе на 21.11.2017 г. в Югозападното държавно предприятие в Благоевград

Комитетът включва представители на основните заинтересовани институции, партньорите по проекта и неправителствени организации, работещи в сферата на опазване и устойчиво управление на горите. Основната цел на Управителния комитет е да осигури информираност и синхронизация между работата на основните институции, ангажирани с проекта, както и да осигури прозрачност и ефективност при реализацията на предвидените проектни дейности.

На първата си работна среща членовете на комитета бяха запознати с основните цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта, както и с постигнатото до момента.