Стотици хиляди нови фиданки покълват за живот

Над 310 000 нови фиданки от черен и бял бор вече покълват за живот в разсадника в с. Локорско. През следващия месец ще ги последват още няколкостотин хиляди дръвчета от клек, дървовидна хвойна, дъбове и още много широколистни видове, които ще засеем и отглеждаме докато станат готови за залесяване. Паралелно продължава работата по залесяване на произведените през миналата година фиданки с цел възстановяване на увредени гори в Югозападна България.