СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИДАНКИ

В разсадник Локорско започна производството на част фиданките, необходими за предвидените залесителни дейности по проекта. В момента работата е фокусирана върху производството на фиданки от дървовидна хвойна (Juniperus exselsa) – чрез вкореняване на резници от вида, събрани в началото на годината от екипа на проекта в района на гр. Кресна.

Паралелно тече работата по идентифициране на източници, събиране и обработка на репродуктивни материали (основно семена) от приоритетни горско-дървесни видове, които ще бъдат използвани както за съхранение в горската генна банка на територията на разсадник Локорско, така и за производство на необходимите фиданки за залесяване по проекта.