СТАРТИРА ЗАСЯВАНЕТО НА ФИДАНКИ

Започна работата по засяване на фиданки в контейнери в разсадника по проекта. В момента се пълнят и засяват контейнерни плати от иглолистни видове съгласно разработения план за производство за 2019 г. Засетите контейнерни плати се разполагат в изградена оранжерия по проекта, в която ще се отглеждат няколко седмици до покълването и укрепването на младите поници, които са уязвими от късни пролетни мразове.

След този период, контейнерните плати с пониците ще бъдат изнесени от оранжерията и разположени върху площадките за оглеждане на фиданки, които са оборудвани с автоматизирани напоителни инсталации и съоръжения за засенчване.

След като бъдат произведени предвидените иглолистни фиданки, автомаитизирната поточна линия ще бъде пренастроена за производството на фиданки от широколистни видове и ще се премине към тяхното засяване.