ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

На 03.04.2019 г. като част от официалната програма на Седмицата на гората 2019 г. ръководството на Югозападното държавно предприятие представи пред експерти и журналисти първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки за горското стопанство с голям капацитет и съпътстваща инфраструктура.

В събитието участваха директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Джупаров, представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Горска семеконтролна станция София, Регионална дирекция по горите София, Регионална инспекция по околната среда и водите – София, както и редица експерти, работещи в сферата на горското стопанство и околната среда.

В рамките на събитието бяха демонстрирани доставените по проект LIFEFORHAB съоръжения и изградената инфраструктура за производство на контейнерни фиданки, които нямат аналог в България към момента и бяха разгледани с голям интерес от всички гости.