ИЗГРАДЕНИ СА НАПОИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ В РАЗСАДНИК „ЛОКОРСКО“

Екип на шведската компания „Бьоркемар Констръкшън § Консултинг БСС Актиеболаг” ООД (BCC AB) приключи инсталирането на напоителните инсталации за разсадниково производство, предвидени по проекта.

В рамките на сключения договор с ЮЗДП ДП, шведската фирма достави и инсталира 2 напоителни инсталации за изградените открити площадки за отглеждане на фиданки и една напоителна инсталация за изградената оранжерия в държавен горски разсадник „Локорско“ София.

Очаква се експлоатацията на напоителните инсталации да започне през пролетта на 2019 г. след стартиране на производството на предвидените по проекта контейнерни фиданки за залесяване.