ИЗБРАН Е ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗСАДНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО

В резултат на проведена открита процедура по обществена поръчка, ЮЗДП ДП – Благоевград сключи договор за доставка и инсталиране на оборудване за разсадниково производство, включително доставка на консумативи за разсадниково производство. Избрания изпълнител е „Бьоркемар Констръкшън § Консултинг БСС Актиеболаг” ООД, Швеция.

В резултат от изпълнението на договора, ще бъде доставена и инсталирана автоматизирана поточна линия за производство на фиданки в контейнери с голям капацитет (над 1 милион фиданки за вегетационен период), както и специализирано оборудване за обработка на семена от горскодървесни видове.

Очаква се оборудването да бъде доставено и инсталирано в държавен горски разсадник – с. Локорско, София в началото на м. юли 2018 г.