ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ

Избраният изпълнител по двете обществени поръчки за доставка на оборудване и консумативи, както и на напоителни инсталации за разсадниково производство на контейнерни фиданки за нуждите на ЮЗДП ДП започна доставката на оборудването.

Първите няколко от общо шест камиона с оборудване вече пристигнаха и бяха разтоварени в държавен разсадник с. Локорско, София. След като бъдат доставени всички поръчани елементи, се очаква пристигането на екип от специалисти на шведската фирма „Бьоркемар Констръкшън § Консултинг БСС Актиеболаг” ООД, които ще инсталират и тестват оборудването, след което ще обучат персонала на ЮЗДП ДП за работа с него.