НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИ

На 05.02.2020 г. в гр. Благоевград бе проведено обучение за експерти от ЮЗДП ДП и неговите териториални поделения в сферата на възстановяване на приоритетни горски местообитания в защитени зони от […]

Виж още

ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ „БЪДЕЩЕТО НА ГОРАТА“

Приключи работата по изготвяне на филмова продукция като част от дейностите по проекта, реализирана от Сдружение „Клуб Еделвайс“. Филмът „Бъдещето на гората“ представя проблемите свързани с опазването, устойчивото стопанисване и […]

Виж още

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ LIFE REFOREST

Югозападно държавно предприятие продължава усилията си за опазване на дивата природа и възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000. В следващите четири години предприятието в партньорство […]

Виж още

ТРЕТА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА НА ПРОЕКТА

В периода 29-30.10.2020 г. бе извършена третата мониторингова визита по проект LIFEFORHAB от страна на NEEMO EEIG – консорциума за мониторинг и оценка на проектите, финансирани по Програма LIFE на […]

Виж още

СТАРТИРАТ НОВИ ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА ЮЗДП

Два нови проекта, които ще се реализират с участието на ЮЗДП ДП, стартират в началото на м. септември 2020 г. „Природосъобразно горско стопанство – мултифункционални решения за променящите се гори […]

Виж още

РАБОТА В МРЕЖА С МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

ЮЗДП ДП кандидатства за финансиране с нова концепция за проект по Програма LIFE Nature 2020 с работно заглавие „Интегрирано управление на приоритетни горски местообитания по басейна на р. Струма в […]

Виж още

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000

Югозападно държавно предприятие се присъединява към Европейския ден на мрежата Натура 2000, който се отбелязва днес в ЕС. Над 50% от територията на предприятието попада в защитени зони от европейската […]

Виж още

НАПРЕДВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИДАНКИ

Независимо от извънредното положение, производството на контейнерни фиданки за нуждите на Югозападното държавно предприятие в държавен горски разсадник – с. Локорско продължава с бързи темпове. Работата включва обработка, почистване и […]

Виж още

СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2020

Днес започва традиционната за страната ни седмица на гората. В предишни години по време на седмицата се провеждаха различни събития, посветени на опазването на горите в България. Тази година, заради усложнената […]

Виж още
<nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Публикации"> <h2 class="screen-reader-text">Навигация</h2> <div class="nav-links"><span aria-current="page" class="page-numbers current">1</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/2/">2</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/4/">4</a> <a class="next page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/2/">Следващи</a></div> </nav>