НОВИНИ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

На 03.04.2019 г. като част от официалната програма на Седмицата на гората 2019 г. ръководството на Югозападното държавно предприятие представи пред експерти и журналисти първата в България автоматизирана поточна линия […]

Виж още

СТАРТИРА ЗАСЯВАНЕТО НА ФИДАНКИ

Започна работата по засяване на фиданки в контейнери в разсадника по проекта. В момента се пълнят и засяват контейнерни плати от иглолистни видове съгласно разработения план за производство за 2019 […]

Виж още

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНО ЗАСЯВАНЕ

В разсадник – с. Локорско стартира работата по обработка на събраните семена, които ще бъдат засети през пролетта на 2019 г. Събраните и съхранени през зимата семена от иглолистните видове […]

Виж още

НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ ПО ПРОГРАМА LIFE 2018

ЮЗДП ДП разработи втори мащабен проект за залесяване с цел възстановяване на горски местообитания, увредени от природни нарушения в Натура 2000 зони на територията на предприятието. Новото предложение за проект […]

Виж още

РАЗСАДНИКЪТ Е В ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА

Приключи работата по доставка и монтиране на инфраструктура и оборудване за производство на контейнерни фиданки в държавен горски разсадник – с. Локорско. През м. декември бе доставена и инсталиранa система […]

Виж още

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „МЕСТООБИТАНИЯ СВОБОДНИ ОТ ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ РАСТЕНИЯ”

На 28 ноември 2018 г., в комплекс „Дияна”, с. Труд, Пловдив се проведе обучение по проект LIFE16 NAT/BG/000856 „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения” относно горски местообитания 9560* и 9180* и […]

Виж още

ПОКЪЛНАХА ПЪРВИТЕ КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ

Първите контейнерни фиданки от черен бор, произведени с доставената от Югозападното държавно предприятие автоматизирана поточна линия, вече са факт. Топлото време през есента ускори покълването на заложените семена в пробната […]

Виж още

ЗАПОЧВАТ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Стартира изпълнението на възстановителните дейности за увредени горски местообитания, планирани в рамките на проекта на територията на целевите Натура 2000 зони. В момента текат дейностите по почистване и почвоподготовка за […]

Виж още

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗСАДНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО

В разсадник Локорско бе проведено биологично обучение относно цикъла и спецификите на производството на фиданки от горскодървесни видове в контейнери. В рамките на 3 дни, пред участниците бе представена информация […]

Виж още
<nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Публикации"> <h2 class="screen-reader-text">Навигация</h2> <div class="nav-links"><a class="prev page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/2/">Предишни</a> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/">1</a> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/2/">2</a> <span aria-current="page" class="page-numbers current">3</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/4/">4</a> <a class="next page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/page/4/">Следващи</a></div> </nav>