Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград

Project details

Client: „Югозападно държавно предприятие” ДП - гр. Благоевград
Site URL: http://www.uzdp.bg
Date:
„Югозападно държавно предприятие” ДП - гр. Благоевград стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства в областите Ловеч и Пазарджик. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.

„Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства в областите Ловеч и Пазарджик. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.

Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападното държавно предприятие, е 950 787 ха, от които 676 540 ха (71 %) са държавна собственост. Над 50 % от държавните гори са със защитен статут, тъй като са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Горите във фаза на старост са 3,3% и представляват 20% от вековните гори на България.