nampa

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ А.1 И А.3

  Приключи изпълнението на две ключови подготвителни дейности по проекта. В рамките на Дейност А.1 бе събрана информация и изготвен експертен анализ на нуждата от възстановяване на приоритетни горски местообитания […]

Виж още

СФОРМИРАН Е УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ПРОЕКТА

Първата работна среща на Управителния комитет на проекта се проведе на 21.11.2017 г. в Югозападното държавно предприятие в Благоевград Комитетът включва представители на основните заинтересовани институции, партньорите по проекта и […]

Виж още

Откриваща среща по проекта

На 9.11.2017 г. в офиса на ЮЗДП ДП в гр. Благоевград се проведе официалната откриваща среща по проект LIFE16/NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от […]

Виж още