ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ „БЪДЕЩЕТО НА ГОРАТА“

Приключи работата по изготвяне на филмова продукция като част от дейностите по проекта, реализирана от Сдружение „Клуб Еделвайс“. Филмът „Бъдещето на гората“ представя проблемите свързани с опазването, устойчивото стопанисване и възстановяване на горите в България. Специално внимание е обърнато на ролята на горските екосистеми в мрежата Натура 2000 за опазване на биоразнообразието, както и на работата на експертите от Югозападно държавно предприятие за възстановяване на горите, увредени от природни нарушения в югозападна България.

Филмът може да бъде гледан в интернет на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=1DQQknEj0vg, като при интерес може да бъде предоставен от ЮЗДП и във висококачествен формат, подходящ за излъчване по телевизионни канали.