СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ЗА 2020 г.

В разсадник Локорско започна засяването на контейнери с дъбови жълъди за производството на фиданки през 2020 г. През изминалата седмица бяха засети семена за производството на повече от 11 000 дъбови фиданки, като общо през следващата година в разсадника е планирано да се произведат над 800 000 дръвчета от 17 дървесни и храстови видове с местен генетичен произход.

Произведените фиданки ще бъдат използвани за възстановяване чрез залесяване на увредени от природни нарушения гори в 6 Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП ДП.

Паралелно продължава подготовката и транспортирането на произведените през 2019 г. над 300 000 контейнерни фиданки, които в момента се използват за залесяване. До края на годината се очаква да бъдат залесени общо 65 ха нови гори в целевите Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП ДП, което е над 50% от предвидените по проекта площи.