РАЗСАДНИКЪТ Е В ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА

Приключи работата по доставка и монтиране на инфраструктура и оборудване за производство на контейнерни фиданки в държавен горски разсадник – с. Локорско.

През м. декември бе доставена и инсталиранa система от водни помпи и буферен резервоар, която ще осигури водоподаване от подземен водоизточник с нужните дебит и налягане за оптималното функциониране на напоителните инсталации, монтирани в оранжерията и площадките за отглеждане на фиданки.

Изградена е и система за засенчване на една от площадките за отглеждане на фиданки, която ще осигури безпроблемно развитие на иглолистните фиданки през горещите летни месеци. Определен е доставчик на торфен субстрат с нужните показатели за оптимално отглеждане на фиданките в контейнери.

Изготвен е план за производството на фиданки, съгласно който през 2019 г. ще бъдат произведени над 500 000 фиданки от различни дървесни видове, които ще се използват за залесителни работи в целевите райони по проекта.

Очаква се цикълът на производство на контейнерни фиданки по проекта в разсадник – с. Локорско да стартира през м. март 2019 г.