РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ В РАЗСАДНИКА ПО ПРОЕКТА

Работата по проект LIFEFORHAB предизвиква сериозен интерес в горския сектор на България, поради което в разсадник – с. Локорско започнаха серия от работни посещения с цел обучение и обмен на опит.

На 18.04.2019 г. разсадника бе посетен от студенти и преподаватели в Лесотехнически университет – София. Посещението бе част от практиката по дисциплина „Горски култури“ на студентите по горско стопанство, които се запознаха с инсталираното оборудване и изградената инфраструктура за обработка на семена, засяване и отглеждане на контейнерни фиданки.

На 23.04.2019 г. последва посещение от експерти на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян с цел обмен на опит относно обработката на семена и производството на фиданки със закрита коренова система.

Разсадникът бе посетен и от експерти на WWF DCP, които изразиха желание от изпълнение на съвместни бъдещи дейности с ЮЗДП ДП насочени към възстановяването на увредени горски местообитания в България.

Чрез популяризирането на работата по проект LIFEFORHAB се надяваме да допринесем за мултиплициране и надграждане на постигнатите резултати от изпълнението на проекта на национално ниво.