РАБОТНА СРЕЩА ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА

На 06.12.2019 в разсадник – с. Локорско се проведе работна среща относно начините за производство на фиданки от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa). В срещата се включиха нашите колеги от проект LIFE16NATBG000856, както и експерти от Лесотехническия университет – София и Българска академия на науките.

В рамките на срещата бяха обсъдени постигнатите до момента резултати от опитите за производство на фиданки чрез засяване на семена и вкореняване на резници. Бяха обменени идеи и информация относно добри практики за възобновяване на дървовидна хвойна на национално и международно ниво.

Като цяло, резултатите от работата по двата проекта до момента потвърждават наличните данни от сходни инициативи на международно ниво за изключително трудното възобновяване на дървовидната хвойна поради ниския процент на кълняемост на семената, както и дългия период за вкореняване на резници – около 2 години, при който голям процент от резниците не оцеляват. Поради това, през 2020 г. ще бъдат увеличени усилията за събиране на нови резници и тяхното вкореняване, както и засяване в контейнери на стратифицираните в разсадник Локорско семена с цел производство на фиданки от дървовидна хвойна за възстановителни дейности в увредени площи от приоритетно местообитание 9560*.