Производство на фиданки от дървовидна хвойна

Повече от 2000 резници от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) събраха служители на ЮЗДП ДП в защитена зона „Кресна-Илинденци“. На територията на държавен горски разсадник – с. Локорско събраните резници се обработват и вкореняват в контейнери с цел производството на фиданки за възстановяване на приоритетно горско местообитание от типа 9560* Ендемични гори от хвойна (Juniperus spp.). Опитът по редица международни проекти показва, че това е едно от най-трудните за възстановяване приоритетни местообитания, поради трудностите при производството на фиданки от дървовидна хвойна. Използвайки натрупания през последните години опит в рамките на проект LIFEFORHAB, експертите от ЮЗДП се надяват да постигнат успех и в тази насока.

Вкореняване на резници от дървовидна хвойна в разсадник – с. Локорско
Вкоренени резници от дървовидна хвойна, събрани в рамките на проекта през 2018 г. Необходими са около две години докато резниците формират корени и започнат да нарастват.