Приключи изпълнението на проект LIFEFORHAB

На 31.12.2021 г. приключи техническото изпълнение на проект LIFEFORHAB с успешното финализиране на всички проектни дейности. Изпълнени са всички поставени цели и задачи, като постигнатите резултатите от изпълнението на проектните дейности надхвърлят в количествено и качествено отношение планираното в проектното предложение. Това бе потвърдено и от проведената финална визита по проекта в периода 26-27.01.2022 г. с участието на експерти от ЕК/CINEA и консорциума за мониторинг на програма LIFE – NEEMO EEIG.

Обобщена информация за изпълнението на проекта и постигнатите резултати можете да намерите в изготвения Доклад за неспециалисти – Layman’s report.