ПОКЪЛНАХА ПЪРВИТЕ КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ

Първите контейнерни фиданки от черен бор, произведени с доставената от Югозападното държавно предприятие автоматизирана поточна линия, вече са факт. Топлото време през есента ускори покълването на заложените семена в пробната серия контейнери, напълнени при тестовото пускане на поточната линия, и фиданките започнаха растежа си в края на м. октомври.

В момента екипи на ЮЗДП и Горска семеконтролна станция София събират и обработват семена от множество горско-дървесни видове, които ще бъдат използвани за производството на фиданки за залесяване напролет. До края на октомври са събрани и доставени в разсадника в с. Локорско над 2200 кг жълъди от космат дъб, благун и други видове, които са в процес на обработка срещу насекомни вредители и гъбни заболявания.

Тази седмица започнаха и планираните залесявания по проекта върху опожарени горски територии в районите на Кресна и Дупница на обща площ от 93 декара.