ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНО ЗАСЯВАНЕ

В разсадник – с. Локорско стартира работата по обработка на събраните семена, които ще бъдат засети през пролетта на 2019 г. Събраните и съхранени през зимата семена от иглолистните видове се обезкриляват, почистват и сортират с доставените по проекта специализирани машини.

Обработените семена ще бъдат засети в контейнери, използвайки автоматизираната поточна линия за пълнене и засяване на контейнерни плати. За целите на производството е доставено от Латвия и планираното количество торфен субстрат с необходимите спецификации.

През м. март бяха доставени и 700 европалети, необходими за разполагане на засетите контейнери и отглеждане на фиданки в изградената оранжерия.