ОРАНЖЕРИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ФИДАНКИ

Приключи изграждането на оранжерия за отглеждане на фиданки в разсадник „Локорско“. Оранжерията е с размери 12.5 х 81 м и ще бъде използване за покълване на фиданки от иглолистни видове след засяването на семената в контейнерите през пролетта, когато младите поници са най-уязвими от измръзване.

Приключва работата и по изграждане на две площадки за отглеждане на фиданки в разсадника. Площадките са с размери 25 х 100 м всяка, като за отглеждането на дръвчетата ще бъдат доставени метални рамки за подреждане на засетите контейнерни плати. Предстои и изграждането на метални конструкции за засенчване на фиданките през летните месеци.

На следващия етап, от работата в оранжерията и на изградените площадки ще бъдат монтирани и инсталации за напояване на фиданки от ангажирания от ЮЗДП ДП изпълнител – „Бьоркемар Констръкшън § Консултинг БСС Актиеболаг” ООД (BCC AB), Швеция.