ЗАПОЧВА ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

В разсадник Локорско започна подготовката за есенно залесяване. Първата партида от над 7000 контейнерни фиданки от черен бор бе подготвена за транспортиране и засаждане на територията на Държавно ловно стопанство „Осогово“.

В момента тече работата по почистване и почвоподготовка на горските площи на територията на Държавно горско стопанство Дупница и Държавно горско стопанство Кресна, в които ще бъдат засадени с широколистни видове (космат дъб, елша, чинар и др.) през есента на 2019 г. в рамките на проекта.

Паралелно тече събирането на семената, необходими за производството на фиданки през 2020 г., голяма част от които ще бъдат сертифицирани, обработени и засадени в контейнери до края на годината.