ЕК ОДОБРИ ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ LIFEFORHAB

Европейската комисия одобри подадения през декември 2020 г. Доклад за напредъка по изпълнението на проект LIFEFORHAB. В писмо до ръководството на ЮЗДП ДП, представители на програма LIFE отбелязват,  че въпреки трудната ситуация с COVID-19, пред която всички сме изправени в днешно време, проектът остава жизнеспособен и е в състояние да постигне целите си. Писмото от страна на ЕК комбинира констатациите от направената трета мониторингова визита по проекта и проверката на доклада заедно с придружаващите го документи и информация. Това е и последният доклад за напредъка, преди да бъде представен Окончателен доклад за изпълнението на проекта след приключване на всички проектни дейности в края на 2021 г.