ВТОРО РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ

На 21.11.2018 г. в централния офис на ЮЗДП ДП – гр. Благоевград се проведе второто работно заседание на Управителния комитет по проекта. В рамките на заседанието, екипът на проекта отчете напредъка по изпълнението на планираните дейности и постигнатите до момента резултати. Бяха обсъдени възникналите проблеми и трудности, непредвидените дейности и свързаните с тях разходи, реализирани по проекта, както и предстоящите дейности през следващите месеци.

Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че за първите 14 месеца от изпълнението на проекта е реализиран значителен напредък в изпълнението на проекта и са постигнати сериозни резултати. Подробности относно напредъка по изпълнението можете да намерите в презентацията от работното заседание, налична на уебсайта на проекта.