ВТОРА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТА

В периода 26-27.03.2019 г. наблюдаващият експерт от страна на Програма LIFE и консорциум NEEMO EEIG – Стоян Йотов – извърши мониторингова визита за оценка напредъка по изпълнение на проекта.

В рамките на визитата, г-н Йотов посети разсадника по проекта, офисите на двата бенефициента (ЮЗДП ДП и ГСС – София), както и част от възстановените гори чрез залесяване на територията на ДГС Кресна – Натура 2000 зона Кресна-Илинденци.

По време на визитата бяха обсъдени напредъка по изпълнението на проектните дейности, постигнатите до момента резултати, както и предстоящия Междинен доклад по проекта, който ще бъде подаден към EASME през следващите месеци.