Блог

ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

През м. април 2018 г. стартира изпълнението на дейност D.3, включваща извършването на оценка на социално-икономическото въздействие на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от […]

Виж още

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ А.2

Приключи изпълнението на последната подготвителна дейност по проекта. В рамките на дейност А.2 бяха изготвени технически задания и спецификации, количествено-стойностни сметки, както и подготвена тръжна документация за предвидените оборудване и […]

Виж още

ИЗБРАН Е ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗСАДНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО

В резултат на проведена открита процедура по обществена поръчка, ЮЗДП ДП – Благоевград сключи договор за доставка и инсталиране на оборудване за разсадниково производство, включително доставка на консумативи за разсадниково […]

Виж още

ПЪРВА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА НА ПРОЕКТА

На 23.03.2018 г. бе проведена първата проверка на място за напредъка по изпълнението на проект LIFE16/NAT/BG/000817. Проверката бе извършена от г-н Стоян Йотов – мониторингов експерт от NEEMO EEIG – […]

Виж още

СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИДАНКИ

В разсадник Локорско започна производството на част фиданките, необходими за предвидените залесителни дейности по проекта. В момента работата е фокусирана върху производството на фиданки от дървовидна хвойна (Juniperus exselsa) – […]

Виж още

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ А.1 И А.3

  Приключи изпълнението на две ключови подготвителни дейности по проекта. В рамките на Дейност А.1 бе събрана информация и изготвен експертен анализ на нуждата от възстановяване на приоритетни горски местообитания […]

Виж още

СФОРМИРАН Е УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ПРОЕКТА

Първата работна среща на Управителния комитет на проекта се проведе на 21.11.2017 г. в Югозападното държавно предприятие в Благоевград Комитетът включва представители на основните заинтересовани институции, партньорите по проекта и […]

Виж още

Откриваща среща по проекта

На 9.11.2017 г. в офиса на ЮЗДП ДП в гр. Благоевград се проведе официалната откриваща среща по проект LIFE16/NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от […]

Виж още
<nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Публикации"> <h2 class="screen-reader-text">Навигация</h2> <div class="nav-links"><a class="prev page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/4/">Предишни</a> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/">1</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/4/">4</a> <span aria-current="page" class="page-numbers current">5</span></div> </nav>