Блог

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА И РАННОТО ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

40 контейнерни фиданки от черен бор дари Югозападното държавно предприятие за пресаждане по време на хепънинг с кауза „НИЕ, ВРАБЧЕТАТА“ посветен на Международния ден на младежта и ранното екологично възпитание […]

Виж още

ТЕРЕННО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

В периода 04-06.06.2019 г. бе проведено теренно посещение за обмяна на опит в областта на възстановяване на естествени гори в България. Посещението беше организирано от WWF България с цел да […]

Виж още

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТА

ЮЗДП ДП представи официално пред Агенцията за малки и средни предприятия на Европейската Комисия Междинен доклад, отразяващ напредъка по изпълнение на проект LIFEFORHAB за периода 18.09.2017 – 30.04.2019 г. Докладът […]

Виж още

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

На 03.04.2019 г. като част от официалната програма на Седмицата на гората 2019 г. ръководството на Югозападното държавно предприятие представи пред експерти и журналисти първата в България автоматизирана поточна линия […]

Виж още

ВТОРА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТА

В периода 26-27.03.2019 г. наблюдаващият експерт от страна на Програма LIFE и консорциум NEEMO EEIG – Стоян Йотов – извърши мониторингова визита за оценка напредъка по изпълнение на проекта. В […]

Виж още

СТАРТИРА ЗАСЯВАНЕТО НА ФИДАНКИ

Започна работата по засяване на фиданки в контейнери в разсадника по проекта. В момента се пълнят и засяват контейнерни плати от иглолистни видове съгласно разработения план за производство за 2019 […]

Виж още

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНО ЗАСЯВАНЕ

В разсадник – с. Локорско стартира работата по обработка на събраните семена, които ще бъдат засети през пролетта на 2019 г. Събраните и съхранени през зимата семена от иглолистните видове […]

Виж още

НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ ПО ПРОГРАМА LIFE 2018

ЮЗДП ДП разработи втори мащабен проект за залесяване с цел възстановяване на горски местообитания, увредени от природни нарушения в Натура 2000 зони на територията на предприятието. Новото предложение за проект […]

Виж още

РАЗСАДНИКЪТ Е В ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА

Приключи работата по доставка и монтиране на инфраструктура и оборудване за производство на контейнерни фиданки в държавен горски разсадник – с. Локорско. През м. декември бе доставена и инсталиранa система […]

Виж още
<nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Публикации"> <h2 class="screen-reader-text">Навигация</h2> <div class="nav-links"><a class="prev page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/2/">Предишни</a> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/">1</a> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/2/">2</a> <span aria-current="page" class="page-numbers current">3</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/4/">4</a> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/5/">5</a> <a class="next page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/4/">Следващи</a></div> </nav>