Блог

Приключи изпълнението на проект LIFEFORHAB

На 31.12.2021 г. приключи техническото изпълнение на проект LIFEFORHAB с успешното финализиране на всички проектни дейности. Изпълнени са всички поставени цели и задачи, като постигнатите резултатите от изпълнението на проектните […]

Виж още

Обучение за експерти

На 05.02.2020 г. в гр. Благоевград бе проведено обучение за експерти от ЮЗДП ДП и неговите териториални поделения в сферата на възстановяване на приоритетни горски местообитания в защитени зони от […]

Виж още

ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА СЕМЕНА

Излезе от печат технически наръчник с информация за характеристики, добив, обработка, посев и съхранениена семена от целеви дървесни видове по проект LIFE16NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване природозащитния статус на приоритетни горски […]

Виж още

ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ „БЪДЕЩЕТО НА ГОРАТА“

Приключи работата по изготвяне на филмова продукция като част от дейностите по проекта, реализирана от Сдружение „Клуб Еделвайс“. Филмът „Бъдещето на гората“ представя проблемите свързани с опазването, устойчивото стопанисване и […]

Виж още

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ LIFE REFOREST

Югозападно държавно предприятие продължава усилията си за опазване на дивата природа и възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000. В следващите четири години предприятието в партньорство […]

Виж още

ТРЕТА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА НА ПРОЕКТА

В периода 29-30.10.2020 г. бе извършена третата мониторингова визита по проект LIFEFORHAB от страна на NEEMO EEIG – консорциума за мониторинг и оценка на проектите, финансирани по Програма LIFE на […]

Виж още
<nav class="navigation pagination" aria-label="Публикации"> <h2 class="screen-reader-text">Навигация</h2> <div class="nav-links"><span aria-current="page" class="page-numbers current">1</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/2/">2</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class="page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/5/">5</a> <a class="next page-numbers" href="https://www.lifeforhab.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/page/2/">Следващи</a></div> </nav>