АВТОМАТИЗИРАНАТА ПОТОЧНА ЛИНИЯ Е ГОТОВА ЗА РАБОТА

Приключи работата по инсталиране на автоматизирана поточна линия за производство на фиданки в контейнери с голям капацитет (над 1 милион фиданки за вегетационен период), която бе закупена и доставена в рамките на проекта заедно със специализирано оборудване за обработка на семена от горскодървесни видове.

Оборудването бе доставено и инсталирано в държавен горски разсадник с. Локорско от ангажирания от ЮЗДП ДП изпълнител – „Бьоркемар Констръкшън § Консултинг БСС Актиеболаг” ООД (BCC AB), Швеция. Освен работата по инсталиране на доставеното оборудване, по време на престоя си в България, експертите от BCC AB обучиха служителите на ЮЗДП ДП за работа с поточната линия и машините за обработка на семена.

Очаква се използването на автоматизираната поточна линия да започне през есента на 2018 г. когато планираме да стартираме контейнерно производство на фиданки от широколистни видове, необходими за предвидените възстановителни дейности за приоритетни горски хабитати в Натура 200 зони на територията на ЮЗДП ДП.